Gözde Şaşılık

ŞaşılıkŞaşılık, kişinin bir cisme bakarken iki gözün de aynı cisme bakmamasına denir. Kişi sağ tarafa baktığında sağ gözün dış kası uyarılırken, sol gözün de iç kası uyarılmaktadır. Böylece iki göz de aynı yöne, aynı miktarda ve aynı açıda bakar. Eğer bu yönlendirmeler tam olarak yapılamazsa gözlerin dönme açıları birbirinden farklı olacak ve iki göz aynı noktaya odaklanamayacaktır. Böylece şaşılık oluşmuş olur. Şaşılık doğuştan olabildiği gibi sonradan da olabilmektedir. Şaşılık psikolojik etkilerden de olabilmektedir. Küçük yaştaki bir çocuğun bir kardeşi olunca psikolojik olarak şaşı olabilmesi gibi.

Şaşılık iki temel çeşitte olabilir. Bunlardan birincisi kırma kusuru ile ilgili olan şaşılıktır. Gözlerin miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kusurlarından dolayı meydana gelen şaşılıktır. İkinci çeşit kırma kusuru ise organik nedenli şaşılıklardır. Bunlar ise beyin tümörü, göz tümörü, travmatik etkiler gibi nedenlerden meydana gelir. Bazı gözler içe doğru kayarlar, bu durumda içe şaşılık yani ezotropi; bazı gözler ise dışa doğru kayarlar bu durumda dışa şaşılık yani ekzotropi meydana gelir.

Şaşılık tedavisi için öncelikle şaşılığın nedeni bulunur. Eğer neden tümör veya kas hastalıkları değil ise kırma kusurları ile ilgili bir neden olduğu anlaşılır. Yani kişinin gözleri hipermetrop, astigmat ya da miyop gibi bir kırma kusuruna sahiptir. Bu durumda uygun bir gözlük takılarak açıdaki düzelme kontrol edilir. Eğer düzelme sağlanırsa gözlük takılması haricinde herhangi bir tedavi işlemi uygulanmaz. Eğer gözler arasında hala küçük açısal düzensizlikler varsa göz tembelliği, göz kasları gibi konularda kontroller ve tedaviler yapılır.