Göz Tembelliği Nedir

Göz tembelliğiGöz tembelliği kısaca, beyin tarafından bir gözün görme işlevinin dikkate alınmamasıdır. Nedeni ise, bir gözün görme kapasitesinin yeterli olmamasıdır. Bunun çeşitli sebepleri olabilmektedir. Gözün birisinde optik kırma kusuru olabilir, göz içerisindeki bir takım hastalıklar olabilir, katarakt veya diğer retinal hastalıklar olabilir. Bu gibi etmenler hastalıklı gözün “tembel” olmasına neden olabilirler.

Göz tembelliğine neden olan faktörlerden en önemlisi; gözlerdeki farklı derecelerde optik kırma kusurları olmasıdır. Bunun anlamı şudur; diyelim ki bir çocuğun bir gözü 2 derece miyop, diğer gözü ise 4 derece miyop olsun. Farklı derecelerde optik kırma kusurlarına sahip olan bu iki göz, beyne farklı görüntüler gönderecektir.

Bu iki farklı görüntü, beyinde bir rahatsızlık oluşturacaktır. Beyin ise bu rahatsızlığı gidermek için görüntülerden en iyisini algılayıp, diğerini yok sayar. Bu durum uzun süre devam ederse beyin yok saydığı tarafı zamanla unutur. Beynin gözlerden birinin görüntüsünü unutması, göz tembelliği olarak adlandırılır.

Bu sorun genelde bebeklerde ve çocuklarda rastlanabilen bir durum olması nedeniyle aileler tarafından azami dikkat gösterilmesi gereklidir. Bu konuda kendini ifade edemeyecek kadar küçük yaştaki çocuklar göz tembelliğine yakalanabilir. Bunun için çocukların gözlerinin bir hekim tarafından muayene edilmesi işin başında sorunların yok edilmesini sağlayacaktır.