Göz Sulanması Neden Meydana Gelir

GözyaşıGöz sulanması genel olarak iki nedenden olabilmektedir. Bunlardan ilki gözyaşının normalden fazla olmasıdır. Göz içerisine normalden fazla gözyaşı geldiğinde, gözlerdeki gözyaşı sıvısını almakla görevli sistem yeterli gelmez ve göz içerisinde fazla biriken sıvı gözü sulandırır. Bir diğer göz sulanması nedeni ise gözyaşını alan sistemdeki sorunlardır. Gözde normal seviyede göz suyu varsa bile, bu göz suyunu almak için var olan sistem herhangi bir nedenle işini yapamıyorsa, gözde sıvı birikmesi olmaktadır.

Fazla gözyaşının olmasının nedenleri arasında gözdeki iltihaplar, göze kaçmış olan yabancı cisimler veya ağlamak sayılabilir. Bunun gibi durumlarda göz içerisindeki sıvı olağandan fazla miktarda artar ve göz sıvısını çeken mekanizma yetersiz kalır. Bu durumda göz içerisinde biriken fazla sıvı, göz içerisine sığamaz duruma gelir ve yanaklardan akar. Gözyaşı fazla miktarlara ulaşınca bulanık görme meydana gelir. Bunun nedeni; göz üzeri kalın bir sıvı kaplanır ve bu sıvı, göze gelen ışığın kırılmasına neden olur.

Göz içerisindeki sıvıyı alan sistemdeki sorunlar da göz sulanmasına neden olmaktadır. Örneğin fazla göz sıvısının alındığı kanallarda tıkanıklıklar olabilmektedir. Bu tıkanıklıklar iltihabi veya mekanik nedenlerden dolayı olabilir. Eğer göz suyu kanallarında herhangi bir mikrop birikmesi oluştuysa göz suyu kanalları tıkanacaktır. Bu durumda gözde, göz suyu birikmesi olacaktır.

Bir diğer göz suyu boşaltım sistemi sorunu da göz kapağındaki fiziki bir bozukluk nedeniyle meydana gelir. Fazla göz suyunu toplayan sistemin ucu, normalden daha fazla dışarıya doğru çıkmış ve göz suyuyla temas etmiyor olabilmektedir. Bu durumu aynı su pompasına benzetebiliriz. Eğer bir su pompasının çekiş yönü suya değmiyorsa suyu çekmez. Burada da aynı şekilde, göz suyunu emen sistemin ucu göz suyuna temas etmezse göz suyu çekilmez ve gözde yaş birikmesi olur.