Göz Sulanması Nasıl Tedavi Edilir

Göz sulanması birden çok sayıda nedenden kaynaklı olabilmektedir. Bunlardan en genel olan sorunlar arasında göze kaçmış yabancı maddeler, gözyaşının artmasına neden olan iltihaplar, kanallardaki tıkanıklık veya daralmalar, göz kapağının içe veya dışa dönmesi gibi örnekler verilebilir.

Göz sulanmasının genel nedenlerinden ilki göze yabancı madde kaçmış olmasıdır. Bu durumda göz, kendisine ait olmayan yabancı maddeyi dışarı atmak için çaba sarf edecektir. Ve sürekli bir gözyaşı birikimi olacaktır. Böyle bir durumda gözdeki yabancı cismin bulunup derhal çıkarılması gereklidir. Böylece zamanla bu yüzden oluşabilecek tahrişler ve iltihaplanmaların da önüne geçilmiş olunacaktır.

İltihaplar da göz suyunun artışına ve göz sulanmasına neden olmaktadırlar. Bu durumda yapılması gereken ilk işlem, iltihabın nedeninin tespit edilmesidir. Bu işlem gözün kendi sağlığı için de çok büyük önem taşımaktadır. Zira gözdeki iltihaplar ileride çok daha büyük sorunlara neden olurlar. Gözdeki iltihap bulunup yok edilince ise göz sulanması duracaktır.

Göz SulanmasıGöz sulanmasına neden olan diğer bir sorun da kanalların tıkanması veya daralmasıdır. Bu durumda da göz suyu, kanallar vasıtası ile atılamayacak ve göz sulanmasına neden olacaktır. Böyle bir olayda kanal tıkanıklığının nedenleri araştırılır. Burada da iltihap ihtimali vardır. Kanal ilk önce yıkanır ve kanal içerisindeki durum kontrol edilmiş olur. Suyun geçip geçmediği veya ne oranda geçtiğine bakılır. Sonuçta sorunun kaynağı tespit edilmiş olur. Eğer kanallarda tıkanıklık değilde, herhangi bir şekilde daralma varsa, yine buna uygun işlemler uygulanacaktır.

Göz sulanmasına neden olabilecek genel sorunlardan sonuncusu da göz kapağının dışa dönmesi veya göz kapağının içe dönmesidir. Bu durumda gözyaşlarını toplamak için görevli olan kanalın ucu göz suyunu alamayacak şekilde açıkta kalır. Bu nedenle göz suyu alınamaz ve gözde birikir. Bu sorun genellikle 50 yaş üzeri kişilerde görülür. Eğer böyle bir sorun tespit edilirse yine hekimler tarafından gerekli müdahaleler yapılabilmektedir.